Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania , w tym gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.naturativ.pl prowadzony pod www.naturativ.pl (dalej zwaną Witryną) przez NATURATIV Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancin - Jeziorna, 05-520, ul.Asnyka 2, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres , adres pocztowy

3) inny adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłane zamówienie

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.


 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów, w tym dokonania rejestracji i dokonania zakupu.. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo :

- dostępu do Państwa danych osobowych,
- sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: naturativ@naturativ.pl, numeru telefonu: + 48 22 756 33 68.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie również wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu Internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

Firma Kurierska UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Warszawa 

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rakowiecka 26
00-940 Warszawa

InPost Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

System płatności On-line PayU S.A.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

lub innych firm świadczących podobne usługi po podpisaniu stosownych umów.

W ww. przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: banki, firmy spedycyjne w celach dokonania płatności za złożone zamówienie i  realizacji dostawy. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres naturativ@naturativ.pl

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Baza użytkowników sklepu internetowego www.naturativ.pl była zarejestrowana w rejestrze GIODO (Generalny Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych) i figurowała pod numerem: 18191212.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności sklep Internetowy został wyposażony w protokół SSL, który pozwala  w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między użytkownikiem dokonującym zakupy, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są cenne dane na temat użytkownika i jego zamówienia. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Bezpieczne szyfrowane połączenie wykorzystywane jest również dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie oraz innych połączeń, podczas których klienci przekazują własne dane osobowe.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz zapisywania się do newslettera. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: naturativ@naturativ.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz przenoszenia Państwa danych osobowych,
i wniesienia skargi do organu nadzorczego . Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: 
naturativ@naturativ.pl

System statystyczny

W sklepie internetowy www.naturativ.pl stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics w tym celu stosuje pliki cookies. Informacje, gromadzone przez system Google Analytics, wykorzystywane są w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu, poprzez analizę statystyk strony: oglądalności strony, popularności poszczególnych podstron oraz zachowań użytkowników.


Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Chronimy Państwa dane w ramach działania naszej witryny.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: naturativ@naturativ.pl lub Inspektorowi Ochrony Danych


 


 


 


 


 

 Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia

w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego www.naturativ.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturativ.pl,

za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Naturativ Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu

internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.naturativ.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu

usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy naturativ.pl, działający pod adresem www.naturativ.pl, prowadzony

jest przez NATURATIV Sp. z o.o., ul. Asnyka 2, 05-520, Konstancin - Jeziorna, NIP: 1231304002, REGON: 362688740.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez Sąd Rejestrowy dla miasta Warszawy, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000579220.

+ 48 22 273 91 50, naturativ@naturativ.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań

technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub

nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Naturativ Sp. z o.o. zastrzega sobie

możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób,

które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym

powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturativ.pl oraz

pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć

zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym

Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Rejestracja odbywa się po wyrażeniu zgody na treść Regulaminu oraz podanie niezbędnych danych osobowych w celu wykonania umowy.

Rejestracja umożliwia logowanie do sklepu www.naturativ.pl i innych sklepów należących do

NATURATIV Sp. z o.o.

Naturativ Sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Naturativ Sp. z o.o. za zachowania

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet lub godzące w dobre imię Naturativ Sp. z o.o..

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

Naturativ Sp. z o.o.

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze

[od poniedziałku do piątku], w godzinach: 9:00-17:00.

5. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać zamówienia

jednego rodzaju produktu w ilości maksymalnie 5 sztuk. W celu zakupów hurtowych należy

skontaktować się z Naturativ Sp. z o.o.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść

na stronę internetową www.naturativ.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności

techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na

stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego

złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w

zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi

komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie

złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej

ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w

rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi

oświadczenie woli zawarcia z Naturativ Sp. z o.o. Umowy Kupna, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu

informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z

Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z

Regulaminem.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów

spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Biurem Firmy.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: NATURATIV

Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 21, 05- 510 Konstancin - Jeziorna Polska Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

Koszty dostawy wynoszą:

Na terenie Polski:

Paczkomat - 10 zł

Firmy kurierskiej UPS - 15 zł

Poczty Polskiej - 17 zł

Zamówienia poza Polskę:

Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera UPS – 50 zł

Przy zakupach powyżej 1000 zł, dostawa do krajów Unii Europejskiej jest gratis.

Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej - 85 zł.

Przesyłka polecona do USA i Kanady za pośrednictwem Poczty Polskiej - 180 zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone

od momentu złożenia zamówienia [w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem] lub

wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie [w przypadku wyboru

płatności PayU lub przelewu bankowego].

W przypadku zamówień zawierających produkty, które posiadają w opisie informację

"Wysyłka w ciągu 3-7 dni roboczych", dla tych zamówień czas realizacji całego zamówienia

wynosi 3-7 dni robocze.

Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika.

Czas dostawy realizowany przez przewoźnika na terenie Polski

Paczkomat - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

Firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 3-4 dni robocze (w okresie Świąt Bożego

Narodzenia czas dostawy 3-7 dni robocze)

Zamówienia poza Polskę

Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera UPS – 3-4

dni robocze

Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej -

ponad 14 dni roboczych

Przesyłka polecona do USA i Kanady za pośrednictwem Poczty Polskiej - do 14 dni roboczych

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturativ.pl oraz

pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków

(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze

zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości: 5 PLN)

- płatnością w systemie PayU

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku

płatności poprzez PayU lub płatności kartą.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Naturativ

Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510 Konstancin - Jeziorna, naturativ@naturativ.pl, Telefon: + 48 22 27391 50, Faks: + 48 22 374 73 95) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą

elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak

nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia

od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej

stronie internetowej www.naturativ.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,

prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od

umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu

prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na konto,

chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie

poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które

zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność

zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku

możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, kyóre zostały rozpakowane i których

ponowne wprowadzenie do obrotu rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia

konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry).

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1.Naturativ Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w

Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: NATURATIV Sp. z o.o., ul.

Piłsudskiego 21, 05 - 510, Konstancin-Jeziorna, naturativ@naturativ.pl. Naturativ Sp. z o.o. zobowiązuje

się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Naturativ Sp. z o.o. jest producentem lub dystrybutorem Towarów. Jako producent ponosi

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Naturativ Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć

w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Naturativ Sp. z o.o. o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na

adres: NATURATIV Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510, Konstancin - Jeziorna lub adres mejlowy:

naturativ@naturativ.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Naturativ Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14

dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów

dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Naturativ Sp. z o.o. a Klientem,

który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NATURATIV a Klientem, który

nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NATURATIV.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod

adresem www.naturativ.pl (zwana dalej Witryną) przez NATURATIV Sp. z o.o. z siedzibą pod

adresem: ul. Asnyka 2, 05-520, Konstancin - Jeziorna, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne

działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z

Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa

z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies

mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą

zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po

zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji

takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

· pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny,

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Witryny

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych Witryny

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

· utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik

nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy

Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i

zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany

ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa

urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep

Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na

temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane

przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i

przeglądarki internetowej, dosta

Rabat -20% na pierwsze zakupy!