Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu: Szczęśliwa Mama to szczęśliwe Dziecko!
05.09.2019

Regulamin Konkursu: Szczęśliwa Mama to szczęśliwe Dziecko!

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2. 
 
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Konkurs trwa w okresie  od 5 września 2019 do 12 września 2019 do godz. 23.59. 
 
Do dnia 19 września 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki. 
 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Facebook, pod postem Konkursowym, na fanpage'u Naturativ:  https://www.facebook.com/Naturativ/
 
Opis zadania konkursowego:
Drogie Mamy! Mamy coś specjalnie dla Was! Wiemy ile wysiłku wkładacie w dbanie o swoje maleństwa więc dziś chcemy dodać Wam jeszcze więcej siły! Zapraszamy do KONKURSU! W komentarzach pod tym postem umieśćcie zdjęcia, pokazujące jak dbacie o siebie i swoje pociechy z kosmetykami Naturativ!
 
Jury wybierze 3 laureatów. 
Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich. 
 
 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 

1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Ich wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV. 
Każda nagrodzona osoba otrzyma jeden wybrany przez siebie zestaw, spośród:
  • Maluch w kąpieli - Oliwka i szampon 250 ml
  • Uśmiech Malucha - szampon 250ml + balsam nawilżający 
  • Niezbędnik Malucha - szampon 500ml + basam nawilżający 
Dodatkową nagrodą będzie niespodzianka od Naturativ.
 
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 
Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 
 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 19.09.2019. w serwisie Facebook.
 
4. Nagrody zostaną wydane uprawnionym osobom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 
 
Do dnia 27 września 2019r. organizator skontaktuje się z osobami, którym przysługiwać będą nagrody, w celu uzyskania danych potrzebnych do ich wysyłki. Kontakt nastąpi poprzez serwis społecznościowy Instagram, poprzez wysłanie Wiadomości. 
 
 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

Rabat -20% na pierwsze zakupy!