Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu #PostBiotic
10.11.2021

Regulamin Konkursu #PostBiotic

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Facebook na koncie naturativ.polska


1. Udostępnij nasz post konkursowy w swoim profilu na Facebooku, oznaczając konto @naturativ.polska
2. Zadanie konkursowe: Pod naszym postem konkursowym na Facebooku
Opisz swoją relację z cerą i jej wyjątkowość. Zawsze kochałyście się bezwzględnie czy musiałaś długo starać się o jej względy?
Przekonaj nas, że Wasza relacja  jest nadzwyczajna, a my podzielimy się z Tobą naszą serią Postbiotyczną.
3. Na podstawie Waszych odpowiedzi, wybierzemy 3 zwycięzców.
4. Autorzy wybranych odpowiedzi otrzymają Zestaw serii PostBiotic, w której skład wchodzą: Żel do Mycia Twarzy, Krem na Dzień, Krem na Noc.


Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich.


Czas trwania konkursu:
Zgłaszanie kandydatur pod postem konkursowym: 11-18 listopada 2021.
Ogłoszenie wyników: do 23 listopada 2021.


§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Każdy z laureatów otrzyma Zestaw serii PostBiotic, w której skład wchodzą: Żel do Mycia Twarzy, Krem na Dzień, Krem na Noc.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

4. Laureaci są zobowiązani do podania adresu e-mail w wiadomość prywatnej na Facebooku, w celu odbioru nagrody.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgadzając się na powyższe warunki Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie i przekazanie praw do publikacji oraz wykorzystywania przez NATURATIV wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach, dla celów związanych z emisją, przy czym powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku obejmuje zamieszczenie tego wizerunku m.in. dla celów związanych z reklamą i promocją NATURATIV.
Powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku Obejmuje jego zamieszczenie w Internecie i sieciach multimedialnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.


Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

Rabat -10% na zakupy!