Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu #DzieńMatki
11.05.2022

Regulamin Konkursu #DzieńMatki

Konkurs #DzieńMatki

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Instagram, oznaczając konto naturativ.polska.

Zadanie konkursowe:


1.    Zrób screen naszej specjalnie zaprojektowanej na Dzień Matki, planszy stories.
2.    Umieść ją u siebie na profilu, oznaczając w relacji @naturativ.polska oraz - jeśli posiada konto na IG - Adresatkę wiadomości i napisz do niej kilka ciepłych słów.
Podziękuj, wyraź uczucie lub po prostu pokaż Mamie, że myślisz o niej ciepło.

3. Na podstawie Waszych odpowiedzi, wybierzemy 3 zwycięzców.
4. Dla autorów i autorek trzech najpiękniejszych dedykacji mamy Vouchery do wykorzystania na zakupy w Naturativ.
Dla każdego laureata/laureatki mamy 2 Vouchery o wartości 100 pln. Zdobądź idealną okazję do wspólnych zakupów z Mamą!


Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich.

Czas trwania konkursu:

Zgłaszanie kandydatur w Instagram Stories i komentarz pod postem konkursowym: 13-25 maja 2022.
Ogłoszenie wyników: do 27 maja 2022.

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Każdy z laureatów otrzyma 2 Vouchery o wartości 100 pln, do wykorzystania w sklepie Naturativ.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

4. Laureaci są zobowiązani do podania danych adresowych i kontaktowych, w celu odbioru nagrody.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgadzając się na powyższe warunki Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie i przekazanie praw do publikacji oraz wykorzystywania przez NATURATIV wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach, dla celów związanych z emisją, przy czym powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku obejmuje zamieszczenie tego wizerunku m.in. dla celów związanych z reklamą i promocją NATURATIV.
Powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku Obejmuje jego zamieszczenie w Internecie i sieciach multimedialnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.


Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.


 

Rabat -10% na zakupy!